بدینوسیله به اطلاع واحدهایی که اعتبار پروانه کسب آنها منقضی شده است میرساند با توجه به محدود بودن فرصت استفاده از تسهیلات تمدید پروانه کسب هر چه سریعتر نسبت به تمدید پروانه کسب خود اقدام و از این فرصت استفاده نمایید جهت کسب اطلاع بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن اتحادیه 35231109 تماس حاصل فرمائید.