بدینوسیله به اطلاع اعضای صنف میرساند با توجه به اینکه صنف ابزار و یراق در گروه 2 مشاغل اعلامی از سوی ستاد ملی کرونا قرار گرفته است بنابراین طبق اطلاعیه اعلامی از سوی ستاد ملی کرونا صنف ابزار و یراق و قفل و لولا و وسایل توزین از 21 فروردین تا زمان اعلام ستاد ملی کرونا تعطیل خواهد بود لذا از همکاران گرامی درخواست میشود نسبت به رعایت کامل این موضوع اقدام نمایند.