مدارک لازم عضویت (تشکیل پرونده ):
1-تکمیل تقاضانامه و تعهدنامه
2-ثبت نام در سایت iranianasnaf.ir و دریافت کد رهگیری
3-عکس 4*3  جدید -12 قطعه
4-اصل و کپی شناسنامه 3 سری از تمام صفحات
5-اصل و کپی کارت پایان خدمت 3 سری
6-اصل و کپی کارت ملی 3 سری پشت و رو
7-اصل و کپی اجاره بنگاهی یا سند مالکیت دارای پلاک ثبتی یا آبی ( اجاره نامه ها باید دارای پلاک و اعتبار زمانی و کد رهگیری املاک باشد)
8-تاییدیه کد پستی از اداره پست
9-اصل و کپی مدرک تحصیلی