مدارک لازم جهت پروانه کسب 5 ساله :

1-گواهی تست مرفین
2-گواهی عدم سو پیشینه کیفری
3-تاییدیه اماکن عمومی
4-جواب استعلام دارایی
5-آزمون قانون نظام صنفی
6-مدرک فنی و حرفه ای برای رسته های فنی  
7-واریز مبالغ مربوطه